Usługi

Kruszywa

Handlujemy kruszywem najlepszej jakości z zastosowaniem do BETONÓW i Nawierzchni Asfaltowych

Remonty dróg

Wykonujemy prace takie jak:

 • wykonywanie nawierzchni asfaltowych, remontów masa asfaltową, zjazdy z asfaltu
 • usługi remonterem Skrapiarka do naprawy dróg,
 • budowa utwardzonych placów i dróg asfaltowych,
 • usługi frezarką WIRTGEN W 600,
 • usługi zamiatarką ciagnikową oraz samozbierającą.
 

Roboty budowlane

Wykonujemy prace takie jak:

 • wykonywanie wykopu z odwozem urobku samochodami samowyładowczymi i na odkład,
 • wyburzanie budynków, hal produkcyjnych, mostów i wiaduktów sprzętem burzącym z wywozem lub kruszeniem gruzu,
 • regulacja potoków, odbudowa skarp, wałów przeciwpowodziowych, budowa i oczyszczanie rowów,
 • niwelacja terenów,
 • wywóz odpadów i materiałów poprodukcyjnych klasyfikowanych jako nie niebezpiecznych,
 • przygotowanie placów budów i zabezpieczanie sprzętowe terenów budowy,
 • wykonywanie wykopów pod rurociągi,
 • budowa kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągów,
 • usługi ciągnikiem z beczka 7000l,

Transport

 • transport kruszyw, piasków, zbóż, cementów, wapna, mączek wapiennych;
 • transport HDS z wywrotką;
 • transport do 3,5 tony wywrotki;
 • transport wywrotkami powyżej 3,5 do 12 ton oraz powyżej 12 ton;
 • transport ciągnikami siodłowymi z naczepami wywrotka o pojemności od 35m3 dom 45 m3;
 • transport ciągnikami siodłowymi z naczepami typu silos o pojemności od 38m3 do 42 m3;
 • transport ciągnikami siodłowymi z naczepami typu firanka standard.

Układanie kostki

Układamy kostkę.